Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

1.        KIEROWNICTWO

 

Komendant Powiatowy Policji w Lesku

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lesku

 

2.       WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

naczelnik Wydziału Kryminalnego

z-ca naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

a)       ZESPÓŁ OPERACYJNO – ROZPOZNAWCZY

 

b)       ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZY

 

c)       ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

 

d)       JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

 

e)       JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ

 

f)        ZESPÓŁ  dw. z  PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 

 

3.       WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

 

naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 

a)       POSTERUNEK POLICJI W BALIGRODZIE

 

b)       POSTERUNEK POLICJI W POLAŃCZYKU

 

c)       REWIR DZIELNICOWYCH W LESKU, W TYM ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH W OLSZANICY

 

d)       ZESPÓŁ DS. WYKROCZEŃ, ORGANIZACJI SŁUŻBY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

e)        ZESPÓŁ PATROLOWO- INTERWENCYJNY

 

f)       ZESPÓŁ RUCHU DROGOWEGO

 

g)       ZESPÓŁ DYŻURNYCH

 

4.       JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO- INFORMACYJNYCH

Metryczka

Data publikacji 05.04.2011
Data modyfikacji 07.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Czarnecka
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry