Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Lesku gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Lesku zbiory jawnych aktów prawnych:

 
- Komendanta Powiatowego Policji w Lesku,

- Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,

- Komendanta Głównego Policji,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- pozaresortowe.


Komendant Powiatowy Policji w Lesku wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

- decyzje,

- rozkazy,

- regulaminy

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.


Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP z 2013 r. poz 22.)

Metryczka

Data publikacji 28.01.2013
Data modyfikacji 16.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner
do góry