Opłaty - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

 

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informujemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.


Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

  1.  liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
  2. czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
  3. koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
  4. koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji 04.01.2012
Data modyfikacji 04.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. Katarzyna Antosz- Ulan KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Antosz-Ulan
do góry