Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

POUCZENIA RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lesku z siedzibą w Lesku – adres: ul. Wincentego Pola 4, 38-600 Lesko. 
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:
- adres: ul. Przemysłowa 24, 38-600 Lesko,
- e-mail: iod.lesko@rz.policja.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.
Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
KPP w Lesku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data publikacji 04.06.2018
Data modyfikacji 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry