Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Lesku - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Lesku

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik do Decyzji nr 85/2012 Komendanta Powiatowego Policji w Lesku z dnia  20 grudnia 2012 roku, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariaty Komendy Powiatowej Policji w Lesku prowadzą następujące ewidencje i rejestry:
 
- dziennik korespondencyjny

- dzienniki podawcze dla komórek organizacyjnych

- książki doręczeń dla komórek organizacyjnych oraz instytucji

- rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym

- wykazy poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek- zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej

- skorowidz imienny lub rzeczowy do dziennika korespondencyjnego

- dziennik telegramów i faksów

-dziennik ewidencji przepisów

-dziennik ewidencji nośników informacji

-ewidencja pieczęci i stempli służbowych

-rejestr akt brakowanych kategorii "BC"

-ewidencja przyjęć interesantów

-inne rejestry, ewidencje pomocnicze właściwe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym rejestry, wykazy, książki, listy itp. sporządzone samodzielnie, podyktowane koniecznością dostosowania ich do specyfiki pracy komórek organizacyjnych Komendy

 

Metryczka

Data publikacji 06.02.2013
Data modyfikacji 25.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry