Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Lesku - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Lesku

WYDZIAŁ KRYMINALNY

1. Rejestr Śledztw i Dochodzeń
2. Rejestr Odmów Wszczęcia
3. Rejestr osób pokrzywdzonych
4. Rejestr osób podejrzanych
5. Dziennik korespondencyjny „O”
6. Dziennik korespondencyjny „ Dp”
7. Rejestr postępowań przygotowawczych umorzonych wobec niewykrycia sprawcy
8. Dziennik stanowiska komputerowego ODN
9. Rejestr zleceń zapytań o osobę w KCIK
10. Rejestr ewidencji dokumentów niejawnych wprowadzonych/ wydrukowanych do/z   systemu KCIK
11. Rejestr osób poszukiwanych
12. Rejestr dozorów Policji
13. Rejestr osób zaginionych
14. Rejestr Skarg i Wniosków
15. Rejestr pozytywnych wskazań systemu AFIS
16. Rejestr spotkań zespołu d.s. kibiców
17. Ewidencja wyjść w godzinach służby
18. Książka wyjazdów
19. Rejestr zdjęć sygnalitycznych
20. Rejestr kart daktyloskopijnych
21. Rejestr użycia stanowiska wielofunkcyjnego „ DAKU „
22. Rejestr holowania pojazdów do celów dochodzeniowo-śledczych
23. Księga dowodów rzeczowych
24. Dowody rzeczowe – ewidencja pomocnicza dotycząca środków odurzających i psychotropowych
25. Dowody rzeczowe – ewidencja pomocnicza dot. wyroków i postanowień sadów, prokuratur,  protokołów zniszczenia i przekazania do U.S. lub innych instytucji pokwitowań wydanych dowodów rzeczowych


WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO


1. Rejestr kolizji  
2. Rejestr wokand
3. Książka doręczeń poczty WPiRD do sekretariatu KPP Lesko
4. Ewidencja spraw przydzielonych WPiRD
5. Ewidencja czasu służby
6. Książka kontroli zewnętrznej KPP Lesko
7. Rejestr sprawdzeń pojazdów i dokumentów dla osób fizycznych w bazie SIS
8. Rejestr wydanych notatników służbowych   ZRD i ZPI
9. Rejestr nadgodzin służbowych  ZRD i ZPI
10. Rejestr MKK     ZRD i ZPI
11. Rejestr MRD 5 / 2     ZRD i ZPI
12. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych     ZRD i ZPI
13. Rejestr zatrzymanych praw jazdy   ZRD i ZPI
14. Rejestr MKG   ZRD i ZPI
15. Rejestr MKZ   ZRD i ZPI
16. Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Zespołu Ruchu Drogowego
17. Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego
18. Książka odpraw Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego
19. Książka odpraw Zespołu Ruchu Drogowego
20. Książka odpraw Zespołu Dzielnicowych
21. Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowym
22. Książka kontroli broni KPP Lesko
23. Rejestr powiadomień o niewybuchach
24. Wykaz czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich
25. Wykaz czynności profilaktycznych podjętych w sprawach małoletnich
26. Rejestr kart ewidencji stawiennictwa osoby ukaranej lub skazanej w jednostce Policji.
27. Rejestr pracy radarowych mierników prędkości.
28. Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
29. Dziennik telegramów wchodzących
30. Dziennik telegramów wychodzących
31. Rejestr dozoru policji
32. Książka dyspozytora
33. Książka wydania broni z pododdziału
34. Książka ewidencji kluczy
35. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
36. Rejestr holowań procesowych
37. Rejestr holowań administracyjnych
38. Książka wydania latarek służbowych
39. Dziennik odsłuchów rejestratora rozmów
40. Rejestr użycia morforapidu
41. Rejestr osób zgłaszających się na przepustkę z Zakładu Karnego
42. Rejestr nadgodzin służbowych Zespołu Dyżurnych
43. Rejestr badań przeprowadzonych przyrządem do badania przepuszczalności światła szyb samochodowych


INFORMATYKA I ŁĄCZNOŚĆ


1.   Ewidencja operatorów stanowisk PSI/PSRS
2.   Ewidencja operatorów stanowisk KCIK
3.   Dziennik stanowiska ODN
4.   Dzienniki czynności wykonywanych na stanowiskach systemów teleinformatycznych
5.   Wnioski o uprawnienia osób do KSIP
6.   Dokumentacja dot. uprawnień do Elektronicznych Kart Dostępu
7.   Dokumentacja dot. uprawnień do SESPol
8.   Bezpieczeństwo zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemiw „e-RSOW”
9.   Dokumentacja dot. Elektronicznej Książki Przebiegu Służby Dyżurnej
10.  Wyroki sądowe RD
11.  Druki MRD-5

Metryczka

Data publikacji 06.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner
do góry